Fyller ditt barn tre år under 2017?

Under vecka 17 kommer du som har barn som fyller tre år under 2017, få ett utskick från Skolkontoret om allmän förskola (15-timmarsplats för 3-5 åringar).

I utskicket finns broschyr om allmän förskola, ansökningssblankett samt information om terminstider för läsåret 2016/2017.

Har du redan placering på förskola och önskar 15-timmars plats lämnar du in din ansökan till personalen på barnets förskola eller direkt till skolkontoret. Det går även bra att skicka den per post till: Trosa kommun, Skolkontoret, 619 80 Trosa

Senast den 1:a innevarande månad behöver din ansökan finnas på Skolkontoret för att 15-timmarsplats ska börja gälla. Om ansökan kommer in efter den 1:a i månaden gäller 15-timmarsplatsen fr om nästkommande månad.

Fr om höstterminens start har alla barn som fyller tre år under 2016 rätt till allmän förskola. Mer info hittar du i utskicket.
Har du frågor och funderingar kontakta Skolkontoret på tel.0156-520 95.

Välkommen med din ansökan!