Begränsat öppethållande i sommar

Under veckorna 28-31 i sommar kommer förskolorna och fritidsavdelningarna ha begränsat öppethållande. Mer information vilken förskola resp avdelning på fritids som kommer ha öppet under dessa veckor kommer fås av förskolechef/rektor.

Till dig som har barn som ska börja skolan och har kommunal förskoleplats
Barn som ska börja skolan till hösten behåller sin plats på förskolan t o m vecka 31.
Under veckorna 28-31 kan barnet komma att få barnomsorg på annan förskola när ordinarie personal har semester.
Barnet kan börja på fritids under vecka 32 om man har behov av barnomsorg fram till skolstart den 21 augusti.
Fr om 1 augusti betalar man avgift för fritids enligt kommunens debiteringstabell. På skolvalsblanketten kryssar man i att man vill behålla sin plats i barnomsorgen och övergång sker med automatik från förskoleplats till plats på fritids.
Om ditt barn önskar plats på fritids säger du inte upp din plats på förskolan.

Till dig som har barn som ska börja skolan och har förskoleplats i enskild regi
Om du har plats på Lagnö Barn eller Dalbystugan sker inte övergång till plats på fritids per automatik utan du behöver ansöka om plats på fritids. Barnet kan börja på fritids fr om vecka 32 om man har behov av barnomsorg fram till skolstart den 21 augusti och du betalar avgift enligt debiteringstabell. Platsen på förskolan ska då vara uppsagd innan start.
På skolvalsblanketten kryssar du i att du kommer ansöka om plats i barnomsorgen.
Du ansöker om plats via Trosa kommuns ansökningsformulär.