Bygga

Daniel Ängmo
Stadsarkitekt
Tel. 0156-520 26
daniel.angmo@trosa.se

Peter Berggren
Byggnadsinspektör
Tel: 0156-520 22
peter.berggren@trosa.se

Pia Lindbäck
Bygglovshandläggare
Tel: 0156-523 10
pia.lindback@trosa.se

Telefontid: kl 10.00-12.00
Telefon 0156-523 83 eller växeln 0156-520 00
Besökstid: kl 13.00–17.00 (1/9–30/4),
                  kl 13.00–16.00 (1/5–31/8)

På våra sidor hittar du information om hur det går till att söka bygglov, vad som gäller inom Trosa stad, strandskydd, eldstad och mycket mera.

Här finns information om att bygga nytt eller bygga om. Vad du får bygga utan lov.

Nya byggregler från juli 2014.

Under Miljö och hälsa hittar du bland annat information om enskilt avlopp, värmepump och radon. 

Hitta mer information om kommunalt avlopp.

Tänk på att det kan behövas flera tillstånd för en och samma åtgärd. T.ex. om man startar en ny verksamhet och ändrar en lokal då är det två olika tillstånd som krävs. En anmälan om verksamheten som görs till miljökontoret och ändrad användning av lokalen som görs till bygglovenheten. Två olika tillstånd från två olika kontor. 

Solfångare/solceller

Du behöver bygglov för att sätta upp solfångare/solceller.
Om du sätter det på taket är det helt avgiftsfritt.
På fasaden är det avgift om vid större än 1 kvm.

Pool

Det behövs marklov eller bygglov om pool placeras närmare än 100 meter från Trosaån.
Även om det inte behövs något lov för poolen kan det behövas det för andra åtgärder som t.ex. plank, mur eller uppfyllnad.
Läs mer om fyllning och tömning av privata pooler

Strandskyddsdispens

Från 2009-07-01 är det kommunen som handlägger strandskyddsdispens.

Länsstyrelsen fortsätter att handlägga ansökan om vattenverksamhet. För mer information om strandskydd klicka här.

Förändringar i Trosa kommuns handläggning av byggärenden

Bygglovsenheten i Trosa kommun har beslutat att från och med den 1 november 2016 göra det enklare för dig att komma i kontakt med oss genom att ändra våra öppettider och införa telefontid. Vi hoppas med det uppnå snabbare handläggning av bygglov samt en ökad tydlighet mot dig som kund.

Välkommen att kontakta oss på bygglovenheten

Telefontid på tel. 0156-523 83: kl 10.00-12.00
Besökstid:kl 13.00–17.00 (1/9–30/4), kl 13.00–16.00 (1/5–31/8)