Årets nybyggare i Trosa kommun

Daniel Ängmo
Stadsarkitekt
Tel: 0156-520 26
daniel.angmo@trosa.se

Kom med förslag till årets nybyggare!

Trosa kommun är en kommun med en lång historia av framgångsrik tillväxt. En fortsatt stabil och försiktig utveckling förutsätter framgångsrika nybyggnadsprojekt.

Anpassning till befintlig bebyggelse och ortskaraktären är viktigt samtidigt som införlivande av ny, effektiv och spännande gestaltning och teknik är en förutsättning för att kommunens tätorter och landsbygd ska kunna förena nytänkande, mångfald och tradition. I Trosa finns också fastställt att okonventionella lösningar ska uppmuntras, samtidigt som kommunen prioriterar hållbarhetsfrågor högt som ekokommun.

Byggnadsverk som kan nomineras är alla typer av byggnader, hela kvarter eller områden för olika ändamål. Priset delas ut i juni och bör innefatta byggnader eller kvarter färdigställda under föregående år eller fram till slutet av mars innevarande år.

Har du ett förslag om vilken byggnad eller kvarter som ska nomineras till årets nybyggare kan du lämna ditt förslag till:

Trosa kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Västra Långgatan 4-5, 619 80 Trosa. Alternativt mejla ditt förslag till: daniel.angmo@trosa.se

Senast 28 april. Bifoga gärna fotografier på förslaget.

Årets nybyggare:

2016 - utgick
2015 Gun och Jan Hulting, Tullaren 2
2014 Erik Hedenstedt, Emils backe
2013 - utgick
2012 Petri och Elisabeth Laukkanen, Villa Laukkanen
2011 - utgick
2010 Camfil Svenska AB, Kv. Stämjärnet 5
2009 Åke Bergdahl Fastigheter AB, Kv. Ölstugan 1

Hedersomnämnande:

2015 Nero Fastighets AB, Lånesta 4:4
2014 Nokon Invest AB, Mejseln 3, Verktygsgatan
2009 Erik Hedenstedt, Ekologiska Byggvaruhuset AB