Eldstad och rökkanal

Peter Berggren
Byggnadsinspektör
Tel: 0156-520 22

Vad är det som gäller om man ändrar eller installerar en eldstad?

Nyinstallation eller ändring av eldstad och rökkanal kräver oftast bara en anmälan  till kommunen. Bygglov behövs om skorstenen blir dominant, hög, eller om den går utanpå fasaden.

Vad är då en dominant skorsten?

Skorstenen måste minst vara 1 meter från takbeläggningen räknat och mynna över taknocken. Blir skorstenen mycket högre än 1 meter räknas den som dominant och kräver då bygglov. Exakt var gränsen går bedöms från fall till fall. Det kan bero på takvinkel, hur stort huset är, var byggnaden finns osv.

Kostar det något att anmäla:

Anmälan för eldstad med installation eller väsentlig ändring av rökkanal är avgiftsbelagd och kostar ca. 1.440 kronor.
Installation av ny eldstad till befintlig rökkanal ca. 1.440:-
Installation av kassett i befintlig eldstad kostar ca. 990:-.
Bygglovavgiften däremot är inte en fast avgift utan kan variera bl.a. beroende på om fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område eller inte.

Vad behövs:

Till Anmälan skall en planritning med placering av eldstaden bifogas.
Om det krävs bygglov ska även en fasadritning och en situationsplan inlämnas tillsammans med ansökan om bygglov.
Du hittar blanketter här.

Information om egen sotning

Alla fastighetsägare har idag rätt att sota sin egen fastighet. För att göra detta måste man ha tillstånd som man ansöker om hos samhällsbyggnadskontoret.
Blankett och information hittar du här.

Om du har några frågor kontakta gärna vår handläggare.

Läs mer om sotning och brandskyddskontroll