Energideklaration

Alla fastighetsägare till flerbostadshus med hyres- och /eller bostadsrätter ska energideklareras. Kravet på energideklaration gäller inte vid enstaka andelsförsäljning i bostadsrätt. Notera dock att en bostadsrättsförening måste ha en energideklaration för hela byggnaden.

Några frågor och svar:

Byggnader med nyttjanderätt ska energideklareras. Exempel på sådana är en- eller tvåbostadshus som är hyres- eller bostadsrätt samt lokaler som hyrs ut, exempelvis kontor, butiker, hotell och restauranger.
Villaägare behöver bara deklarera om de ska sälja sitt hus. De gör ändå klokt i att börja fundera över hur deras hus fungerar. Ju mer information man har framme när det väl blir dags för energideklaration, desto smidigare och billigare kommer den att bli.

Vilka byggnader omfattas av regelverket?

Byggnader som upplåts med nyttjanderätt, ska säljas, byggs nya eller specialbyggnader omfattas av lagen. Ska fritidshus energideklareras?
Fritidshus med mer än två lägenheter ska ha energideklareras, senast den 31 december 2008, om de upplåts med nyttjanderätt. Fritidshus med högst två bostäder är undantagna.

Jag ska sälja min villa till min dotter. Måste jag energideklarera?

Nej, försäljning till närstående ger möjlighet till undantag.

Krävs det en energideklaration vid ombyggnad eller tillbyggnad?

Nej, det krävs ingen energideklaration vid om- eller tillbyggnad av en befintlig byggnad.
Det är Boverket som arbetar med frågor kring energideklarationen och ska se till att fastighetsägare har utfört energideklarationen inom gällande tidsgräns.
Här kan du läsa mer om vad som gäller:  Energideklaration på Boverkets hemsida.