Samråd av detaljplan för del av Trosa 11:1, Trosaporten etapp 2

Trosaporten har under de senaste åren utvecklats med fler bostäder och verksamheter. Norr om kvarteret Mejseln markerades ett nytt boendeområde i ÖP2015 med inriktning på flerfamiljshus, radhus samt möjlighet till varierade verksamheter. Kvarteret Mejseln har byggts ut med bostäder och verksamhetslokaler och nu föreslår detaljplanen möjligheten att utveckla ytterligare en etapp norr om befintliga bostäder. Inom planområdet föreslås bostäder i flerfamiljshus, stadsvillor och radhus. En torgyta planeras invid Industrigatan och Verktygsgatan och mellan befintliga villor på Sockengatan och lägenheter vid Ägogången läggs ett naturstråk som är allmänt tillgängligt. 

 Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande

Om du har synpunkter eller frågor på detaljplanen kan du höra av dig till oss via detaljplan@trosa.se.

Samråd pågår t o m den 3 april 2017.