Samråd av detaljplan för del av Väsby 5:36, Väsby gård

Trosa kommun förvärvade för några år sedan Väsby gård av Skanska i syfte att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av Vagnhärads tätort. Under de senaste åren har Väsby byggts ut med såväl friliggande bostadshus som parhus. En ny förskola invigdes nyligen och det finns ett fortsatt intresse att bosätta sig i området. Under 2016 inleddes planarbetet för aktuellt område och Trosa kommun har tillsammans med en exploatör tagit fram ett förslag till detaljplan för bostäder i radhus och flerfamiljshus. Även två friliggande fastigheter ingår i detaljplanen. Dessa är belägna i tätorten men är inte planlagda sedan tidigare. 

 Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande

Om du har synpunkter eller frågor på detaljplanen kan du höra av dig till oss via detaljplan@trosa.se.

Samråd pågår t o m den 3 april 2017.