Hur kan jag påverka?

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef
Tel: 0156-520 27
mats.gustafsson@trosa.se

Linda Axelsson
Planchef
Tel: 0156-52037
linda.axelsson@trosa.se

Detalj- och översiktsplaner tas fram efter det regelverk som står i Plan- och bygglagen. Det innebär att alla som bedöms som sakägare skall kunna ta del av de förslag som tas fram.

Förslagen på planer skickas ut per post och finns även på webben samt på Samhällsbyggnadskontoret i Trosa. Detta sker genom samråd och utställningar. Alla, även de som inte fått planen hemskickad till sig, kan lämna in synpunkter.

De synpunkter som skickas in under samråd eller utställning sammanställs och ligger till grund för hur Samhällsbyggnadsnämnden väljer att eventuellt ändra i förslagen innan de antas.