Bygga & bo

Daniel Ängmo
Stadsarkitekt
Tel. 0156-520 26
daniel.angmo@trosa.se

Peter Berggren
Byggnadsinspektör
Tel: 0156-520 22
peter.berggren@trosa.se

Pia Lindbäck
Bygglovshandläggare
Tel: 0156-523 10
pia.lindback@trosa.se

Telefontid: kl 10-12
Tel: 0156-523 83 eller
Växeln: 0156-520 00

Besökstid:
kl 13–17 (1/9–30/4),
kl 13–16 (1/5–31/8)

Vår kundtjänst är stängd v 28 - 31

När du ska bygga nytt eller bygga om finns det en del att tänka på. Hur går det till att söka bygglov? Vad gäller inom Trosa stad? Strandskydd? Eldstad? Och mycket mera.

Förbered dig genom att läsa mer om bygglovsprocessen.

Under Miljö- och hälsoskydd hittar du bland annat information om enskilt avlopp, värmepump och radon. som kan aktualiseras vid byggnation, liksom kommunalt avlopp.

Tänk på att det kan behövas flera tillstånd för en och samma åtgärd. T.ex. om man startar en ny verksamhet och ändrar en lokal då är det två olika tillstånd som krävs. En anmälan om verksamheten som görs till miljökontoret och ändrad användning av lokalen som görs till bygglovenheten. Två olika tillstånd från två olika kontor. 

Några frågor som just nu är aktuella hos oss

Solfångare/solceller

Du behöver bygglov för att sätta upp solfångare/solceller.
Om du sätter det på taket är det helt avgiftsfritt.
På fasaden är det avgift om vid större än 1 kvm.

Pool

Det behövs marklov eller bygglov om pool placeras närmare än 100 meter från Trosaån.
Även om det inte behövs något lov för poolen kan det behövas det för andra åtgärder som t.ex. plank, mur eller uppfyllnad.
Läs mer om fyllning och tömning av privata pooler

Strandskyddsdispens

Från 2009-07-01 är det kommunen som handlägger strandskyddsdispens.

Länsstyrelsen fortsätter att handlägga ansökan om vattenverksamhet. För mer information om strandskydd klicka här.