Pågående byggprojekt

Lena Nordström
projektledare
Tel. 0156-522 99
lena.nordstrom@trosa.se

Christoffer Eriksson
gatu-/parkingenjör
Tel. 0156-522 21
christoffer.eriksson@trosa.se

På flera ställen runt om i kommunen pågår olika typer av underhålls-, renoverings- och nybyggnationsarbeten och fler planeras. Boende och trafikanter påverkas i olika hög grad, men det är viktigt att kommunens alla invånare känner sig informerade om vad som händer. För att kunna ge er en samlad bild av läget följer här en förteckning över de projekt som planeras, eller i vissa fall redan pågår.

Byggs just nu:

 1. Byggnation av paviljong med lektionssalar, grupprum, toaletter och entré, Skärlagskolan. Läs mer om projektet
 2. Gångväg utmed strandkanten mellan Sjölundavägen 4 och Långnäsvägen 7.
 3. Tilläggsisolering Vitalisskolans paviljong.
 4. Renovering av Hemkunskapslokalen på Hedebyskolan.
 5. Skolgårdprojekt Hedebyskolan och Fornbyskolan i Vagnhärad. Läs mer om pågående projekt i Vagnhärad
 6. Trafiksäkerhet vid Centrumvägen i Vagnhärad. Läs mer om pågående projekt i Vagnhärad
 7. Ytskiktsrenovering på Tomtaklints förskola i Trosa och på Kyrkskolan i Västerljung.
 8. Som ett led i att höja trafiksäkerheten breddas trottoaren på Skolgatan från Smäckbrogatan upp till Vitalisskolan. Från och med skolstart 21/8 införs även fordonsförbud på Skolgatan. Boende och personal är naturligt nog undantagna.

Under planering:

 1. Lekplats Safirenparken upprustas. Läs mer om pågående projekt i Vagnhärad
 2. Lekplats Spindelparken upprustas.
 3. Utegym i Vagnhärad. Läs mer om pågående projekt i Vagnhärad
 4. Förskolegård Skärgårdens förskola etapp 2.

Vårt mål är att hålla denna lista uppdaterad för att kunna ge er mesta möjliga service och information.

Har ni ytterligare frågor kring detta är ni välkomna att kontakta tekniska enheten.