Pågående byggprojekt

Lena Nordström
projektledare
Tel. 0156-522 99
lena.nordstrom@trosa.se

Christoffer Eriksson
gatu-/parkingenjör
Tel. 0156-522 21
christoffer.eriksson@trosa.se

På flera ställen runt om i kommunen pågår olika typer av underhålls-, renoverings- och nybyggnationsarbeten och fler planeras. Boende och trafikanter påverkas i olika hög grad, men det är viktigt att kommunens alla invånare känner sig informerade om vad som händer. För att kunna ge er en samlad bild av läget följer här en förteckning över de projekt som planeras, eller i vissa fall redan pågår.

Byggs just nu:

 1. Tillbyggnation av två nya avdelningar på Skärgårdens förskola.
 2. Överföringsledningar mellan Trosa och Vagnhärad, inklusive ny avloppspumpstation vid Trosa kvarn. Läs mer om projektet
 3. Nytt tak på Trosa vårdcentral.
 4. Hökeberga, anläggning av gata och VA. Läs mer om projektet
 5. Byggnation av paviljong med lektionssalar, grupprum, toaletter och entré, Skärlagskolan. Läs mer om projektet
 6. Breddning av torgytan på Vagnhärads torg. Läs mer om projektet
 7. Belysning av gång- och cykelvägen utmed Gnestavägen mellan Skolvägen och Kalkbruksvägen.
 8. Gångväg utmed strandkanten mellan Sjölundavägen 4 och Långnäsvägen 7.
 9. Laddstolpe för elbilar på infartsparkeringen på Nyängsvägen, Trosa.

Under planering:

 1. Laddstolpe för elbilar på infartsparkeringen på Uddbergagatans parkering, Trosa och Östermalmsvägens parkering, Trosa.
 2. Lekplats Safirenparken upprustas. Läs mer om pågående projekt i Vagnhärad
 3. Lekplats Spindelparken upprustas.
 4. Skolgårdprojekt Hedebyskolan och Fornbyskolan i Vagnhärad. Läs mer om pågående projekt i Vagnhärad
 5. Trafiksäkerhet vid Centrumvägen i Vagnhärad. Läs mer om pågående projekt i Vagnhärad
 6. Ytskiktsrenovering på Tomtaklints förskola i Trosa och på Kyrkskolan i Västerljung.
 7. Skatepark vid infartsparkeringen, Nyängsvägen, Trosa
 8. 9. Utegym i Vagnhärad. Läs mer om pågående projekt i Vagnhärad

Vårt mål är att hålla denna lista uppdaterad för att kunna ge er mesta möjliga service och information.

Har ni ytterligare frågor kring detta är ni välkomna att kontakta tekniska enheten.