Uppdaterad information gällande skolgårdsrenovering på Hedeby-och Fornbyskolan samt trafiksäkerhetsåtgärder på Centrumvägen

Nu pågår projektet med renovering av skolgård och att trafiksäkra Centrumvägen för fullt igen. Det kommer att pågå i etapper under hösten och beräknas vara klart andra kvartalet 2018.

Området runt Fornbyskolan samt ytan mellan Fornbyskolan och Hedebyskolan är klart och kommer att vara öppet från måndag 21 augusti, med tillägget att några kompletteringar ska utföras i form av bl.a. målningsarbeten. Vi ber er även beakta den klätterställning som är avspärrad.

Parkeringen vid Hedebyhallen och ytan på och runt den befintliga q-Ian plan kommer att vara avstängda under hösten. Den nya parkeringen till vänster om Safiren kommer att vara färdigställd under september och därefter kommer den befintliga parkeringen i anslutning till Safirenparkeringen att byggas om och byggas ut. Vi vill påminna om att det även är tillåtet att parkera längs Gärdesvägen.

Under hösten kommer det att vara lite rörigt och stökigt i området och med parkeringar. Periodvis kommer det att förekomma störande ljud och ske transporter till och från byggarbetsplatsen, vilket kan påverka era barn. Givetvis tas stor hänsyn till att arbetet ansluter till befintliga skolor med pågående verksamhet. Vi ber om överseende med de eventuella störningar som kan uppkomma.

Läs mer om aktuella byggprojekt i Trosa kommun