Stöd till barn & unga

Akut stöd och hjälp

Socialkontoret
Barn- och familjeenheten
Telefon: 0156-520 00

Socialjouren (efter kontorstid)
Tel: 08-523 038 70

Om du behöver akut social hjälp
efter kontorstid och helger.

SOS Alarm 112
Nödnumret 112 ska användas
vid akuta nödsituationer då det
är fara för liv, egendom eller miljö.

1177 (sjukvårdsrådgivning)
Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning
eller hjälp med att hitt rätt i vården.
Öppet dygnet runt.

UMO
UMO är en webbplats för alla som
är mellan 13 och 25 år. På UMO
kan du hitta svar på frågor om sex,
hälsa och relationer.

BRIS 116 111
Ring, mejla eller chatta om vad
som helst, ingenting är för stort
eller för litet.

BRIS vuxentelefon
om barn 077-150 50 50

Bris för vuxna! Stöd och
information för dig som har
frågor om barn.

Röda korsets jourhavande
kompis 020-222 444
Jourhavande Kompis vänder sig
till barn och ungdomar upp till
25 år. Hit kan du vända dig för
att snacka om precis vad som helst. 
Jourhavande Kompis finns till för dig!

Barn- och ungdomslinjen på
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

IVO är en myndighet som har tillsyn
över verksamhet enligt LSS,
socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Barn och unga inom vård och omsorg
kan vända sig till Ivos  Barn- och
ungdomslinje för att:

  • Fråga om sina rättigheter
  • Berätta om det som inte fungerar
    bra i socialtjänsten eller i hälso-
    och sjukvården

Barn och unga kan ringa, mejla
eller chatta anonymt med oss.

Länkar
Socialtjänstlag

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill. I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt man önskar.

Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Har du behov av akut hjälp?

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du behöver akut hjälp. Vänd dig hit när det är akut

Olika anledningar till att barn och unga mår dåligt

Klicka vidare för att se var du kan vända dig till vid olika problem.

ADHD
Alkohol och droger
Asperger
Autism
Bipolär
Brister i föräldraskap
Depression
Dyslexi
Dödsfall
Ekonomiska problem
Fobier
Funktionsnedsättning
Ilska och utbrott
Kriminalitet
Kris i livet
Ledsen och nedstämd
Mobbning, och kränkande behandling
Oro
Problem i skolan
Psykos
Riskbruk och missbruk
Sexuella övergrepp
Självmordstankar
Självskadebeteende
Skilsmässa
Skolfrånvaro
Stress
Svårt att koncentrera sig
Sömnstörning
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom
Våld och övergrepp
Ångest
Ätstörningar