Blanketter & e-tjänster

Trosa kommun
Växel: 0156-520 00 
Fax: 0156-520 17

Nya e-tjänster!

I februari inleddes lanseringen av
våra nya e-tjänster. Du når dem
antingen via direktlänkar eller via
vår e-tjänsteportal

Vi ber om ursäkt för de e-blanketter
som bara kan öppnas i Explorer.
31 mars lämnar vi allt gammalt.

Barnomsorg, skola, gymnasium och sfi 
Bygga och bo 
Miljö, livsmedel, serveringstillstånd och hälsoskydd 
Kultur och fritid 
Individ- och familjeomsorg 
Vatten och avlopp, avfall och återvinning 
Äldreomsorg, hälso- och sjukvård, funktionsnedsättning 
Överförmyndaren 

ÖVRIGT

Autogiroanmälan  
Kontonummer & autogiro 
E-faktura från Trosa kommun

FÖR MEDIA

Press
Grafisk profil