Begränsad framkomlighet korsningen Viktoriagatan/Borgargatan i Trosa under v. 16

Under vecka 16 genomförs ett VA-arbete i korsningen Viktoriagatan/Borgargatan i centrala Trosa. Arbetet innebär begränsad framkomlighet för fordon då ett körfält stängs av.