Begränsad framkomlighet på Vagnhärads torg 22/5

Måndagen 22/5 asfalteras ytorna på Vagnhärads torg. Det kommer att medföra en del störningar och begränsad framkomlighet. Asfalteringen är en del av ett större projekt som pågått under våren. Läs mer om ökad tillgänglighet på Vagnhärads torg.