Bevattningsförbud införs i Trosa kommun

Trosa kommun

Västra Långgatan 4-5, 619 80
Tel: 0156-520 00
Fax: 0156-520 17
trosa@trosa.se

Orgnr: 212000-2957
Kontonummer och autogiro

Receptionens öppettider:
1/9-30/4 kl 8.00-17.00
1/5-31/8 kl 8.00-16.00

På grund av de låga nivåerna i våra grundvattentäkter inför Trosa kommun som en förebyggande åtgärd bevattningsförbud för kommunalt vatten fr.o.m. den 14 juli och tills vidare.

Förbudet innebär att det inte är tillåtet att använda dricksvatten till bevattning, bil- och hustvätt eller för att fylla upp pool eller badtunna.

Rabatter, gräsmattor och liknande får inte vattnas med slang eller vattenspridare. Du får bara vattna t.ex. blomkrukor med vattenkanna och i måttliga mängder.

Använd alltså kommunalt vatten så lite som möjligt, samla istället vatten i regntunnor och kärl och täckodla.

Om du måste tvätta din bil hänvisar vi till auktoriserade tvätthallar och självservicehallar som återanvänder tvättvattnet.

Frågor och svar om bevattningsförbudet

Tips för att spara vatten

Undantag från bevattningsförbud

Bevattningsförbudet gäller för alla, även näringsliv och föreningar. Däremot finns vissa undantag där vatten är avgörande för att kunna driva verksamheterna. Samhällsviktig verksamhet, t.ex. el- och telenät, vägar och järnvägar, sjukvård och liknande, tillhör även undantagen för bevattningsförbudet.

För vissa näringsidkare kan undantag från förbudet tillämpas. Det gäller t.ex. följande:

  • Användning av högtryckstvätt. Undantaget har beviljats då vissa branscher drabbas hårt ekonomiskt om de inte kan använda högtryckstvätt.
  • Bevattning för att gjuta betong. Undantag har beviljats på grund av kvalitetskrav på vattnet.
  • Bevattning för att binda damm vid anläggningsarbeten. Undantag har beviljats på grund av arbetsmiljön för personalen, miljön för närboende och passerande.
  • Bevattning av växter för försäljning på handelsträdgårdar och plantskolor.

Gäller något av ovanstående undantag din verksamhet behöver du inte skicka in någon ansökan om undantag. Men ditt företag måste fortfarande minska vattenförbrukningen i så stor utsträckning som möjligt och använda alternativt vatten där det är möjligt.

Trosa kommun kommer genom sin driftentreprenör att vattna ett antal allmänna blomsterarrangemang genom att använda vatten från ån. 

Vad händer om man bryter mot förbudet?

Om du bryter mot bevattningsförbudet kan Trosa kommun utfärda en varning till dig eller din organisation. Överträds förbudet vid upprepade tillfällen kan kommunen komma att stänga av vattentillförseln till din fastighet.