Ett körfält avstängt på Smäckbrogatan på grund av renovering av parkering

Upprustningen av parkeringen vid Skärborgarnas hus är i full gång. Med anledning av detta kommer Trotab att behöva stänga av ett körfält på Smäckbrogatan. Det här sker från mitten av vecka 46 till slutet av vecka 47. Under tiden kommer framkomligheten vara delvis begränsad för förbipasserande bilar.

Läs mer:
Parkeringen vid Skärborgarnas hus rustas och renoveras