Familjer i Trosa kommun ska minska sitt avfall genom Minimeringsmästarna

Minimeringsmästarnas logotyp
Den 24 september går startskottet för det ett år långa projektet Minimeringsmästarna, där hushåll i Trosa och Nyköpings kommun tävlar i att minska sitt avfall.

Hittills har 7 familjer i Trosa kommun anmält sig för att under ett år få en större medvetenhet kring hushållens roll och möjlighet att bidra till att minska avfall och därmed miljöpåverkan.

Under projektets gång kommer regelbundna träffar och föreläsningar att ordnas utifrån fem olika teman – textil, kemikalier, delningsekonomi, matsvinn och hållbar konsumtion. Alla föreläsningar är öppna för allmänheten för den som är intresserad av att följa med på resan. Den första träffen äger rum på Nynäs slott den 24 september klockan 11:30 under temat Textil. Under dagen föreläser Jennie Johansson, författare till boken Slow fashion, och Birgit Eriksson från Textilhistoriska föreningen i Nyköping som skrivit boken Ohållbar klädproduktion.

Som en del av uppstarten deltar också landshövding Liselott Hagberg, Kent Pettersson (S) Nyköpingskommun, Johan Eriksson från Nyköpingshem och Stefan Björnmalm (C) Trosa kommun under projektets fyra första veckor.

– Minimeringsmästarna har visat sig vara ett bra projekt som ger effekt. Det är av största vikt att bryta utvecklingen i Sverige som nu tyvärr går mot allt större avfallsmängder, säger Stefan Björnmalm (C) ordförande i kommunstyrelsens ekoutskott i Trosa kommun.

Minimeringsmästarna samordnas av Länsstyrelsen Södermanland, där Trosa kommun, Nyköpings kommun och Nyköpingshem deltar. Sörmlands Sparbank stödjer projektet.