Nu byggs fler parkeringsplatser i hamnen

Under slutet av vecka 38 kommer arbetet med att utöka parkeringsplatserna i hamnen att påbörjas av Trotab. Parkeringsplatserna kommer att byggas intill befintliga parkeringsplatser mellan Högbergsgatan och Uddbergagatan. Totalt kommer 24 nya platser att tillkomma.

Under tiden som parkeringsplatserna växer fram kommer trafiken kunna flyta på som vanligt utan några större störningar. Trotab beräknar att de nya parkeringarna kommer att stå färdiga under november. Utöver nya parkeringsplatser kommer även nya träd och buskar att planteras. En parkbänk kommer också att placeras vid befintlig lyktstolpe.