Första spadtaget för Kardonbanan och avtal för Ostlänken underskrivet

Måndagen 13/11 togs första spadtaget för godsjärnvägen Kardonbanan i Norrköping. Kardonbanan är en förutsättning för Ostlänken, varför också Ostlänkskommunerna undertecknade avtalet med Sverigeförhandlingen om den kommande höghastighetsbanan. Avtalet reglerar medfinansiering, ökat bostadsbyggande, stationsläge, genomförande och ansvar. På plats för Trosa kommuns räkning var kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M).

Avtalet innefattade bland annat att kommunerna åtar sig att tillsammans bygga 55 000 bostäder och medfinansiera Ostlänken med 525 miljoner kronor. För Trosas del innebär det att det ska byggas totalt 1 700 bostäder på 20 år, en förskottering om 12 mkr och en medfinansiering om 47,5 mkr.

Daniel Portnoff (M): ”Ett stationsläge i Vagnhärad öppnar upp en arbetsmarknad för invånarna i Trosa kommun som inte bara underlättar arbetspendling till och studier i Stockholm utan även Nyköping, Norrköping och Linköping med väldigt rimliga restider.”

Ostlänken är en ny dubbbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping. Sträckan är cirka 15 mil och den första delen i ett framtida höghastighetsnät mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Tågen ska kunna köra upp till 320 km/h. Byggstart för Ostlänken planeras till 2017 och höghastighetsjärnvägen beräknas vara klar 2028.

Ostlänkskommunerna består av Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping.