Gång- och cykelvägen längs Lundbyvägen och Centrumvägen asfalteras, samt körbanan Lundbyvägen

Som ett steg i att förbättra vägarna i Trosa kommun kommer Peab att asfaltera gång- och cykelvägen längs med Lundbyvägen och Centrumvägen i Vagnhärad, samt även körbanan på Lundbyvägen. Lundbyvägen kommer också att bli bredare. 

Under vecka 38 inleds arbetet med att hyvla gång- och cykelvägen längs med Lundbyvägen och Centrumvägen. Även körbanan på Lundbyvägen kommer att förberedas inför asfaltering. Enligt Peab kommer trafikflödet att kunna flyta på utan större begränsningar.

Under måndagen vecka 39 kommer gång- och cykelvägen samt körbanan att asfalteras, och beräknas vara färdiga redan samma dag. Under tiden som asfalteringen sker kommer Peab att upprätta en tillfällig passage för förbipasserande gång-, cykel- och biltrafikanter. Personal från Peab kommer att finnas på plats för att hjälpa alla trafikanter.

Läs mer om kommunens byggnadsprojekt i Vagnhärad HÄR.