Gärdesvägen får förbättrad gång- och cykelväg

Under mitten av vecka 41 inleds arbetet med förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter mellan Gärdesvägen 3 till 35 av Trotab och NCC.

Arbetet innefattar rivning av både södra och norra sidans trottoar som ersätts med en 3 meter bred gång- och cykelväg på norra sidan. På södra sidan blir det istället en ny vinge av asfalt. Bredden på körbanan blir ungefär samma som idag.

Asfaltering av den nya gång- och cykelvägen är beräknat att utföras under hösten. Om vädret blir för tufft kommer asfalteringen eventuellt att skjutas upp till våren 2018.

Trosa kommun arbetar ständigt med att förbättra tryggheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter. För just det här projektet har kommunen tilldelats statlig medfinansiering om 50 %.