Gatubelysning vid Trosalund nedsläckt pga. byggnation

Med anledning av det pågående bostadsbygget vid Trosalund har Vattenfall tillfälligt stängt av gatubelysningen Trosalundgatan. Det är en planerad nedsläckning som kommer att vara till dess att den specifika byggfasen är över. Därefter kommer Vattenfall att slå på belysningen igen.