Är du en av 800 kommuninvånare som fått Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning i brevlådan? Kom ihåg att svara!

Genom att besvara undersökningen bidrar du med underlag åt Trosa kommun i arbetet med att förbättra för invånarna

Du är en del av Trosa kommun och vi som verkar inom Trosa kommun arbetar på uppdrag av dig och för dig. Trosa kommun ska vara en attraktiv kommun att bo, leva, besöka och verka i. För att kunna uppnå det måste vi veta vad du tycker.

1992 bildades Trosa kommun. De tre tätorterna Trosa, Vagnhärad och Västerljung skulle bli en egen kommun, olik alla andra. En kommun för invånarna, nära invånarna och i dialog med invånarna. Med en stabil tillväxt, ordnad ekonomi, kloka investeringar för framtiden och med fokus på en riktigt bra kärnverksamhet, har åren som egen kommun gett utdelning.

Vi har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning sedan 2007. Trosa är en liten kommun med ambitionen att vara bra på det medborgarna tycker är viktigt. Medborgarundersökningen ger oss vägledning om önskemål, förbättringsområden och stöd i det som vi redan gör bra. Vår utgångspunkt är att ett gott betyg alltid kan bli bättre.

Vad tycker du om Trosa kommun som en plats att bo och leva på? Hur bedömer du skolan, äldreomsorgen, gator och vägar och kommunikationer? Hur ser du på inflytandet i kommunen? Det är sådant frågorna i enkäten handlar om. Resultaten från tidigare års undersökningar är det som legat till grund för många av de satsningar som genomförts under senare år. Dina svar 2017 kommer att vägleda oss i vår framtida inriktning.

Visst kan det vara svårt att svara på frågor om vissa verksamheter och förhållanden som man kanske inte har så stor egen erfarenhet av. Men i regel har man en uppfattning. Det räcker. Det är din uppfattning om olika verksamheter och förhållanden som vi vill veta och ditt svar är avgörande för att vi ska kunna göra ett bra jobb för dig och att Trosa kommun ska utvecklas för att stanna i Sverigetoppen.

Ta del av tidigare års medborgarundersökningar