I dagarna har du som invånare och företagare fått en sammanfattande skrift om bokslut för 2016

Trosa kommun ska var lyhörd inför invånarnas behov och önskemål samt fokusera på sitt kärnuppdrag. Vad är då det och hur mycket kostar respektive område dig som medborgare? I vår sammanfattande skrift "25 år av frihet" följer i sammandrag vad våra verksamheter kostar dig i skattepengar, vad vi gjort under året och mer. Varje år ger vi ut en liknande skrift för att du som invånare ska känna dig uppdaterad om vår verksamhet.

Ta del av skriften "25 år av frihet"

Ta del av bokslut 2016

Ta del av budget 2017