Lundbyvägen stängs av mellan den 24 april och 22 maj

Christoffer Eriksson
gatu-/parkingenjör
Tel: 0156-522 21
Mobil: 070-239 14 10

På grund av de pågående byggprojekten omkring Lundbyvägen i Vagnhärad (byggnation av gång- och cykelväg, breddning av bilväg och belysning) stänger Peab av Lundbyvägen för genomfart under perioden 24 april-22 maj. Avstängningen sker i etapper enligt nedanstående bilder.

Arbetet beräknas pågå i minst två månader, så fler avstängningar kan komma att bli aktuellt efter denna period.

Boende utmed Lundbyvägen får information om hur arbetet påverkar dem direkt från Peab under v. 16.

Klicka på bilderna för att öppna dem i nytt fönster


Etapp 1


Etapp 2