Med vårens ankomst börjar vi gräva i marken. Runt om i kommunen pågår markarbeten, en del är justeringar från vintern och andra är del av utvecklingsarbeten

 • Byggnation av skatepark (läs mer i kommande nyhet) har inletts vid Trosaporten. Markarbeten blir klara i början av juni och därefter uppförs ramper i mitten av juni.
 • Anläggning av husbilsuppställning vid Gustavsberg inleds i maj och bedöms vara färdigställt till mitten av juni.
 • Laddstolpar för elbilar installeras vid Östermalmsvägens och Uddbergagatans parkeringar i maj.
 • Vagnhärads torg har under våren justerats för bättre framkomplighet. Sista arbetet utförs i maj med bland annat asfaltering. Tidplanen har inte hållits fullt ut men det vägs upp av resultat som är över förväntan.
 • Östra långgatan asfalteras i maj och ska vara helt färdigställd i början av juni.
 • Centrumvägen och skolgården vid Fornby- och Hedebyskolan påbörjas i maj/juni. Den exakta tidplanen levereras inom kort av entreprenören som utför omdaningen.
 • Gnestavägen får ny och utökad belysning. Anläggningsarbetet är klart och Vattenfall installerar armaturer och kopplar in under försommaren.
 • Inför sommaren installeras nya soffor på östra hamnängen.
 • Under senvåren och sommarmånader kommer mindre asfalteringsarbeten att utföras i anslutning till större asfalteringsarbeten. Arbeten innefattar bland annat:
 • Tomtaklintgatan, vid hållplats
 • Västerljungsvägen, vid hållplats
 • Länsmansvägen, 218 till Brovägen.
 • Viktoriagatan, Tallgatan till Västra långgatan.
 • I maj utförs trafiklinjemålning. Det mesta utförs på kvällar och nätter.
 • Snabelbilslagning av sprickor i asfalt, utförs under maj.