Nu är skateparken i Trosa snart på plats

I augusti invigs den nya skateboardparken vid Trosaporten. Det är en efterlängtad installation som arbetats fram i nära samarbete med engagerade ungdomar.

En skatepark i Trosa fanns med i majoritetens valmanisfest för mandatperioden. Exakt utformning och placering lätt man dock vara en öppen fråga med respekt för den tilltänkte målgruppens behov och önskemål. Förankringsarbetet inleddes genom fritidsgårdarnas ungdomsgrupper. Ungdomsgrupperna har undersökt behov och intresse hos kommunens unga, bestämt en lämplig plats för rampen och även valt ut de moduler som ska ingå i parkens utformning.

Under projektets gång har ungdomsgrupperna fört en tät dialog med Lena Isoz (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden. ”Från nämndens håll har vi varit måna om att ungdomarna själva ska ha inflytande över processen” säger Lena Isoz.

Skateparken byggs upp i anslutning till pendlarparkeringen vid Trosaporten. En del av parkeringen och återvinningsstationen tas i anspråk, men främst kommer den outnyttjade marken intill att användas. I samband med att parken anläggs kommer Trosa kommun att asfaltera återvinningsstationen för bättre tillgänglighet och underhåll.

Skateparkens moduler levereras och monteras av KPLN Design AB i mitten av juni.


Illustration av de moduler som kommer att installeras i skateparken