Nytt utegym byggs i Vagnhärad

Under året pågår flera större satsningar i centrala Vagnhärad med bland annat skolgårdarna och Vagnhärads torg. Ännu ett projekt som genomförs i centrala Vagnhärad under året är ett nytt utegym i anslutning till lekplatsen vid Safiren.

Trosa kommun har i nuläget anlagt två utegym. Ett vid Vitalisskolan och motionsspåret samt ett vid pensionärernas hus. Nu ska det tredje utegymmet anläggas.

Placeringen har under en tid varit utpekad till Vagnhärad och olika alternativ har prövats. Beslut har nu fattats om att gymmet placeras bredvid lekplatsen mitt emot Safiren då det är en placering som kan komma många till del. Föreslagen utrustningstyp innebär att det även blir en tredje version/variant av gym.

Gymmet uppförs samordnat i anslutning till skogårdsprojekten samt trafiksäkerhetsarbetet längs Centrumvägen.