Byggnationen i Hagaberg går vidare - endast transporter närmaste tiden

Lena Nordström
Projektledare
Tfn: 0156-522 99
lena.nordstrom@trosa.se

Trosa kommun utför anläggningsarbeten på exploateringsområdet Hagaberg under sommaren 2017. Arbetet, som utförs av Trotab, kommer att pågå t.o.m. våren 2018 och kan innebära både höga ljudnivåer och tunga transporter till och från arbetsplatsen.

I mitten av sommaren avbröts arbetet efter att en sprängning gått fel. Polisen utreder sprängningen och en rapoort om vad som gått fel inväntas nu.

Under tisdagen 15/8 återupptas byggnationen men endast i form av transporter.