Under sommaren påbörjas anläggningsarbeten i Hagaberg

Lena Nordström
Projektledare
Tfn: 0156-522 99
lena.nordstrom@trosa.se

Trosa kommun kommer att utföra anläggningsarbeten på exploateringsområdet Hagaberg med start sommaren 2017. Arbetet, som utförs av Trotab, kommer att pågå t.o.m. våren 2018 och kan innebära både höga ljudnivåer och tunga transporter till och från arbetsplatsen.