2017 byggs gång- och cykelväg till Tureholms ridskola

Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet i Trosa kommun har under flera år varit en politisk prioritering med ambitionen att identifiera sträckor som kan underlätta för människor och öka säkerheten. Sträckan mellan Västerljungsvägen och Tureholms östra infart förverkligas 2017.

Ridskolan ute vid Tureholms gård är en populär verksamhet. Dagligen, året om, cyklar och går framförallt barn och ungdomar längs den norra infarten eller Lagnövägen. Båda vägarna är obelysta med säkerhetsproblem, den ena i form av trafik och den andra i form av åldrande träd. Beslut har därför fattats om att ge teknik- och servicenämnden i uppdrag att bygga en cykelväg från den befintliga längs Västerljungsvägen, ut längs med Lagnövägen, för att därefter ansluta vid Tureholms östra infart.

Arne Karlsson (KD), ordförande teknik- och servicenämnden kommenterar: ”Gång- och cykelvägen är en mycket efterlängtad satsning som nu blir verklighet.”

I samband med anslutningen till Tureholm kommer cykelvägen att kompletteras med en sträckning till Viksnäskorsningen för att förbättra tillgängligheten för boende längre ut på Lagnö.

Gång- och cykelvägen upphandlas under sensommaren 2017 för att därefter byggas under hösten 2017. Cykelvägen kommer att gå längs den östra sidan av Lagnövägen och förses med gatubelysning. Förhandlingarna med Trafikverket, som är huvudman för såväl Västerljungsvägen som Lagnövägen, pågick under våren och först i början av sommaren nådde man en samsyn.

Uppdaterad 20170811