Viss algblomning förekommer i sjön Sillen

Undvik badande eller onödig kontakt med vatten om vattnet inte längre är lika klart som det brukar vara.

Om vattenytan täcks av en tydligt blågrön, grön eller gulgrön/gulbrun hinna, eller om vattnet är kraftigt grumlat av mycket fina trådar (som centimeterlånga tunna hårstrån) eller små blågröna "gryn" som liknar mycket små barr, kan det vara alger i vattnet.

En allmän tumregel för badning i sjöar och hav är att du ska kunna se fötterna när vattnet når upp till knäna. Har du ändå badat i algbemängt vatten, skölj noga av kroppen och tvätta sedan med tvål och vatten.

Barn och djur är högriskgrupper. Släpp inte barn eller djur till stränder eller i vatten med kraftig algblomning.

Läs mer om badvattenkvalitet hos Länsstyrelsen Södermanland