Författningssamling

Den kommunala författningssamlingen (förteckning över styrdokument) innehåller kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Trosa kommun.

I Trosa kommuns författningssamling finns styrdokument som är bindande föreskrifter (t.ex. taxor, ordningsföreskrifter och reglementen) och styrdokument som inte är bindande (t.ex. policydokument och riktlinjer). Enligt kommunallagen ska bindande föreskrifter publiceras på hemsidan, de finns på sidorna till höger indelat på ansvarig nämnd. De följer samma indelning som författningssamlingen.

Om du vill ta del av ett dokument från författninssamlingen som inte är en bindande föreskrift eller om du inte hittar det dokument du söker på sidorna till höger kan du kontakta kanslienheten, tel. 0156-520 00 eller e-post: trosa@trosa.se.

Trosa kommuns författningssamling