72 timmar

Klarar du dig själv i 72 timmar?

Sverige är ett modernt land där de flesta av oss lever ett säkert och tryggt liv med alla tänkbara bekvämligheter. Men ett modernt samhälle är också ett sårbart samhälle. Hur beredd är du om något skulle hända?

Alla medborgare har ett personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet. Är du stark och frisk bör du räkna med att samhällets resurser till en början framför allt kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Vi vill hjälpa dig att ta ditt ansvar

Genom kampanjen 72 timmar vill vi öka din krisberedskap och förståelse för hur samhället fungerar och prioriterar de allmänna resurserna i en kris.

Att kunna klara några dygn utan el, vatten eller mat är ingen lätt situation. Men det går om man tänker efter före och när du som är stark och frisk kan klara dig själv under de första akuta dygnen, kan samhällets resurser användas till de som behöver hjälpen mest.

När det inträffar en större katastrof eller en mindre kris kan det ta dagar innan vi är tillbaka till att samhällets service fungerar normalt igen. Hur gör du då? Om du är utan ström. Utan värme. Om det inte finns mat i butikerna.

Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för vårt lands och för vår egen och våra anhörigas säkerhet. Det egna ansvaret innebär att du ska vara förberedd på att kunna hantera en svår situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå.

Vad menar vi med kris?

En kris kan till exempel uppstå vid ett elavbrott som vara i flera dagar eller en stor vattenläcka som gör att många hem blir utan rent vatten. Men det kan också handla om kärnkraftsolyckor eller viktiga IT-system som går ner, till exempel banker och kassasystem.

Ett sätt att definiera en kris är detta:

Händelsen avviker från det normala
- Händelsen innebär en allvarlig störning eller stor risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner, exempelvis vatten- och elförsörjning och
- Händelsen kräver snabba insatser.
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB)

Mer om 72 timmar och krisberedskap

Så här klarar du dig i 72 timmar
Ta del av fler tips i vår broschyr
Krisberedskap i Trosa kommun