.

Broschyren vänder sig till dig som är äldre, men även till dig som är anhörig. Du får veta vilken vård och omsorg du kan få, vad den får kosta, vem du ska vända dig till och hur du går till väga om du inte är nöjd med beslut eller hur olika insatser utförs.

Läs mer

SIP för äldre

SIP för äldre

Läs mer

Äldre + Rut = sant

Äldre + Rut = sant

Läs mer

Hyr ut boende till nyanlända

Trosa kommun söker privatpersoner och företag som har en lägenhet, ett rum eller hus att hyra ut till nyanlända vuxna och familjer som ska bosätta sig i kommunen.

Läs mer

Flyktingmottagande i Trosa

Den pågående flyktingsituationen engagerar många människor på flera plan i samhället. Svenska myndigheter samarbetar på nationell, regional och lokal nivå och det finns ett utbrett frivilligarbete för att ta hand om de flyktingar som anländer till Sverige.

Läs mer

Fritidshuset

Fritidshuset är en verksamhet som riktar sig till dig som har ett LSS- eller SOL-beslut.Verksamheten har utvecklats genom ett samarbete mellan Fodergången, Rubinen och Trosa Fritidsgård och är tänkt som en mötesplats för alla åldrar.

Läs mer

Checklista - fallsäkra ditt hem

Tre fjärdedelar av alla fallolyckor bland personer över 65 år sker i den egna bostaden. Den här checklistan hjälper dig minimera de vanligaste fallriskerna i hemmet. Seniorval.se

Läs mer

Hälso- och sjukvård

Trosa kommun och Landstinget Sörmland har ett delat ansvar för hälso- och sjukvården i kommunen.

Läs mer

Funktionsnedsättning

Inom omsorg om funktionsnedsättning finns möjlighet för dig att få hjälp och stöd för att klara din dag. I Trosa kommun finns flera former av hjälp och stöd att ansöka om. Det kan till exempel handla om personlig assistent, boendestöd eller daglig sysselsättning.

Läs mer

Äldreomsorgen

Inom äldreomsorg finns möjlighet för dig att få hjälp och stöd för att klara din dag. I Trosa kommun finns flera former av hjälp och stöd att ansöka om. Det kan till exempel handla om hemtjänst, trygghetslägenhet eller att få mat levererad hem till bostaden.

Läs mer

Mår du dåligt?

Hjälp till barn och unga med psykisk ohälsa

Läs mer

Individ- och familjeomsorgen

Du som bor i Trosa kommun kan vända dig till Trosas individ- och familjeomsorg, som innefattar socialtjänst, för att få stöd och hjälp. Hit vänder du dig om du vill ansöka om hjälp eller om du vill anmäla att någon far illa. Det kan handla om tillfälligt ekonomiskt stöd, problem med missbruk eller frågor som rör barn och ungdomar, dödsboanmälan, familjerätt eller familjehemsvård.

Läs mer

Sekretess och tystnadsplikt

Med sekretess och tystnadsplikt menas förbud mot att röja uppgift. Det innebär att man varken i ord, handling eller skrift får lämna ut uppgifter om dig, dina behov av stöd, service och omsorg eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det.

Läs mer

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen

Läs mer

Har du synpunkter på oss? Då vill vi veta det!

Vad kan vi göra bättre? Vad har vi gjort bra? Har du några bra förslag?

Läs mer

Samordnad individuell plan

Filmen vänder sig till dig som är brukare, personal eller politiker, men även till dig som är chef eller utvecklingsledare och vill sprida information om SIP i din verksamhet. Informationsfilm som visar att SIP berör alla åldrar.

Läs mer