Utbildning för gode män och förvaltare

Överförmyndarkontoret erbjuder utbildning för gode män och förvaltare löpande under året. Vid alla tillfällen krävs anmälan. Nedan ser du aktuella utbildningar. Vid frågor kontakta överförmyndarhandläggare Nadja Furuberget Skog nadja.skog@trosa.se 0156-520 82

Årsräkningar 9 februari 2017

Utbildning för ställföreträdare som lämnar in årsredovisning. Vi går igenom grunderna för redovisningen och vanliga problem som dyker upp. Det kommer även finnas tid för frågor.

Plats: meddelas senare, beror på antalet deltagare
Tid: 18.00-20.00
Anmälan sker till nadja.skog@trosa.se eller 0156-520 82 senast 30 januari.

Kronofogdemyndighetens budbärarutbildning 1 februari 2017

Gnesta/Trosa god man och förvaltarförening bjuder in till utbildning med kronofogdemyndigheten som syftar till att ställföreträdare ska bli bättre på att vägleda och stödja personer som behöver hjälp med sin vardagsekonomi. Begränsat antal platser!

Plats: Kommunhuset i Gnesta
Tid: 13.00-17.00
Anmälan sker till fredrik.norberg@gnesta.se senast den 16 januari.

Grundutbildning för gode män och förvaltare 26/10, 2/11 och 9/11

Tillsammans med Gnesta kommun genomför vi en grundutbildning för blivande/nya gode män och förvaltare. Utbildningen omfattar tre tillfällen. 

När minnet sviktar 14 september 2016

Sjuksköterska Hans-Inge Lindeskov berättar om demens.

Autism och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 19 april 2016

Suzanne Grundström från Autism och Aspergerföreningen i Sörmland berättar om sina erfarenheter utifrån sin yrkesroll och mamma.

Årsräkningar 10 februari 2016

Vid utbildningen går vi igenom grunderna för hur årsräkningar ska fyllas i och de regelverk som gäller.