Flyktingmottagande, integration

Kommunmottagande
Alexandra Degerman
Integrationsansvarig
Tel : 0156-522 61
alexandra.degerman@trosa.se

Ensamkommande barn
Graham Owen
Socialchef
Tel: 0156-521 16

Trosa kommun tar idag emot nyanlända inom ramen för kommunmottagande, ensamkommande barn samt tillfälliga asylsökande på uppdrag av Migrationsverket. Den 1 mars 2016 trädde den nya bosättningslagen i kraft. Det innebär att alla kommuner efter anvisning ska kunna ta emot nyanlända för bosättning.

Tillfälliga asylboenden

Trosa kommun drev 2015-2016 ett tillfälligt asylboende som etablerats på Brommagården. Boendet öppnades upp på beställning av Migrationsverket men drevs och bemannades av Trosa kommun och skulle preliminärt vara igång 1-3 veckor. Den sista familjen flyttade ut i juni 2016. På tillfälliga asylboenden bor sökande i väntan på en placering på en flyktingförläggning i Migrationsverkets försorg någonstans i Sverige.

Trosa kommun samverkar med såväl privatpersoner som föreningar och företag kring olika hjälpinsatser.

Mottagande av ensamkommande barn

Trosa kommun hade tidigare avtal med Migrationsverket för 20 ensamkommande barn/år. Från och med 2016-03-01 upphörde alla avtal kring mottagande och ersattes av nationell lagstiftning där staten bestämmer hur respektive kommun ska ta emot nyanlända.

För närvarande har Trosa kommun ansvar för drygt 80 barn och tar emot cirka 4 nya/vecka.

Från och med april 2016 har Trosa kommun ett HVB-boende i egen regi som huserar 7-10 barn. Vi betalar även för platser i Nyköping respektive Gnesta. Vi har ett antal familjehem i Trosa kommun men söker ständigt efter fler.

Kommunmottagande

Trosa kommun hade tidigare avtal med länsstyrelsen om att ta emot 30 nyanlända/år. Från och med 2016-03-01 upphör alla avtal kring mottagande och ersätts av nationell lagstiftning där staten bestämmer hur respektive kommun ska ta emot nyanlända. 2016 har staten bestämt att Trosa kommun ska ta emot 47 personer inom ramen för kommunmottagande. Bostäder till de nyanlända kommer att lösas genom hyresbostäder i såväl kommunal som privat regi.

Trosa kommun tog emot samtliga enligt avtal 2014 plus 15 nyanlända utanför avtal (exempelvis anhöriginvandring) vilket ger totalt 45 mottagna 2014. Siffror för 2015 är ännu inte sammanställda.

Hur tar vi hand om nyanlända i Trosa kommun?

När nyanlända kommer till Trosa kommun hjälper vi dem med bostad samt möbler, husgeråd, leksaker, kläder, hygienartiklar etc. utifrån de behov som familjen har. Därefter uppmuntras till föreningsliv för att finna ett sammanhang och komma ut. Trosa kommun erbjuder även ”Språkvän” som är ett koncept där svensktalande informellt kan träffa nyanlända. På lördagar är det även öppet hus på fritidsgårdarna för att nyanlända familjer ska få tillfälle att träffa varandra och även svenska familjer.

Barn i förskoleålder respektive skolålder kommer så snabbt som möjligt in i våra pedagogiska verksamheter.

Trosa kommun har 40 elever inskrivna på svenska för invandrare.

Hur kan du som medborgare hjälpa till?

Hyr ut boende till nyanlända
Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson 
Språkvän - Bli en flyktingguide/språkvän och berika ditt och andras liv! 
God man - Är du intresserad av att bistå en medmänniska som förmyndare, god man eller förvaltare?
Hjälporganisationer och ideellt arbete

Mer information om flyktingsituationen

Frågor och svar om lagen om mottagande av vissa nyanlända för bosättning
Förordningar om mottagande av nyanlända för bosättning
Flyktingsituationen i Sverige