Hur kan du som medborgare hjälpa till?

Hyr ut boende till nyanlända

Trosa kommun söker privatpersoner och företag som har en lägenhet, ett rum eller hus att hyra ut till nyanlända vuxna och familjer som ska bosätta sig i kommunen.

Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson 

Ett barn eller ungdom som placeras i familjehem kommer ofta från en tillvaro med sociala problem eller som ensamkommande flyktingbarn. Meningen är att barnet/ungdomen ska kunna flytta tillbaka till sitt ursprungshem när/om det blir möjligt.

Språkvän - Bli en flyktingguide/språkvän och berika ditt och andras liv! 

Bli en flyktingguide/språkvän och berika ditt och andras liv!

God man - Är du intresserad av att bistå en medmänniska som förmyndare, god man eller förvaltare?

Uppdraget kräver i huvudsak allmänna kunskaper i vardagsekonomi och vanligt sunt förnuft. Givetvis krävs också ett personligt och socialt engagemang och att man kan avsätta viss tid för att utföra sitt uppdrag.

Hjälporganisationer och ideellt arbete

Om du vill skänka pengar, kläder eller liknande finns många hjälporganisationer som du kan vända dig till. Till kommunens återvinningscentral och återvinningsstationer kan du lämna exempelvis kläder. När Trosa kommun behöver samla in till familjer som kommer till kommunen meddelar vi det på facebook-sidan Flyktinguide/Språkvän. Det är som regel specifika önskemål utifrån en enskild familjs behov.

Vill du arbeta ideellt som volontär?

Att vara volontär betyder att du frivilligt engagerar dig i en ideell verksamhet utan att få lön. 

Se lediga volontärsuppdrag på volontarbyran.org.

Om du vill börja arbeta som volontär och vill ha vägledning kan du kontakta föreningen Centrum för ideellt arbete. Föreningen ger information och stöd till verksamheter och ideella organisationer kring volontäruppdrag.

Läs om volontärarbete på centrumforideelltarbete.se.