Årsredovisning

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av årets verksamhet och hur den har finansierats. Den visar även den ekonomiska och finansiella ställningen i kommunen och dess bolag.