Så här används din skatt


Margareta Smith

Ekonomichef
Tel: 0156-520 92

För varje intjänad hundralapp betalar du som bor i Trosa kommun 21,66 kronor i skatt för din kommunala service. Dessutom betalar du 10,77 kronor i landstingsskatt och 0,25 kronor i begravningsavgift. Kyrkoavgift (0,97 kronor) betalar de som är medlemmar i svenska kyrkan.

Kommunens intäkter måste vara minst lika stora som dess utgifter. Kommunens intäkter var 650 mkr 2012. Den största intäkten är kommunalskatt, 509 mkr. Övriga intäkter är statsbidrag, hyror, försäljningar och avgifter. Cirka tio procent av kommunens intäkter är i form av avgifter.

Kommunens service finns överallt i din vardag - men kommunen sköter inte allt. En del ansvarar landstinget för och en del sköts av staten. Kommunen ansvarar bl.a. för äldreomsorg, skola, barnomsorg, socialtjänst, bibliotek, avfallshantering, gator och parker, miljö- och hälsoskydd, borgerlig vigsel, begravning samt från 2010 hemsjukvård. Landstinget ansvarar bl.a. för hälso- och sjukvård, tandvård, handikappfrågor.

Här kan du se hur dina skattekronor fördelas på respektive verksamhet.

Verksamhetsfördelning 2013