Kallelser 2010-2017

Kallelser med handlingar som publiceras på Trosa kommuns hemsida kan vara ofullständiga då vi inte publicerar handlingar innehållande personuppgifter i strid med personuppgiftslagen.

Vissa handlingar delas ut på sammanträdet. Om du vill ta del av dessa är du välkommen att höra av dig till kanslienheten, tel. 0156-520 00 eller e-post trosa@trosa.se.

Inställt sammanträde

Miljönämndens sammanträde den 12 juni 2017 är inställt på grund av få ärenden att behandla.