Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens kallelser publiceras årsvis på sidorna här intill. Läs mer om Samhällsbyggnadsnämnden här.

Kallelser med handlingar som publiceras på Trosa kommuns hemsida kan vara ofullständiga då vi inte publicerar handlingar innehållande personuppgifter i strid med personuppgiftslagen. Om du vill ta del av kallelsen som även innehåller personuppgifter får du gärna höra av dig till kanslienheten, tel. 0156-520 00 eller e-post trosa@trosa.se.

Vissa handlingar delas ut på sammanträdet. Om du vill ta del av dessa är du välkommen att höra av dig till kanslienheten, tel. 0156-520 00 eller e-post trosa@trosa.se.

Samhällsbyggnadsnämnden har inte öppna sammanträden.

Kallelser 2017