Valresultat 2014

Kansliet
Tel. 0156-520 00
trosa@trosa.se

Resultat för valet till Trosa kommunfullmäktige
Om valet till kommunfullmäktige

Söndagen 14 september 2014 hölls val till Trosa kommunfullmäktige. Ett preliminärt valresultat kunde presenteras under kvällen och uppdaterades efter onsdagsräkningen enligt grafiken ovan.

Länsstyrelsen kontrollräknar rösterna från valdagen med start måndagen 15 september.

Onsdagen 17 september 2014 genomfördes den s.k. onsdagsräkningen då underkända röster och sent inkomna förtidsröster granskades. I Trosa kommun var det totalt 204 förtidsröster som granskades. Efter det presenterades ett uppdaterat preliminärt valresultat.

Lördagen 20 september 2014 presenteras det slutgiltiga resultatet för valet till riksdagen och under de följande dagarna presenteras det slutgiltiga resultatet för valet till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige.

Vilka kandidater från respektive parti som tar plats i kommunfullmäktige räknas fram av Länsstyrelsen utifrån antal mandat (som baseras på procent i valet och antal mandat totalt i fullmäktige. I Trosa kommun finns det 35 mandat) samt partiernas listor med dess respektive ordning och eventuella personkryss.

I valet till Trosa kommunfullmäktige fick Allianspartierna M, C, FP och KD en majoritet av rösterna. 

Vilka partier som representeras i respektive nämnd beslutas om i kommunfullmäktige under hösten. Vilka ledamöter som ska representera sitt parti i nämnderna beslutas av respektive parti.

Valdeltagandet i Trosa kommun till riksdagen gick upp från 87,8 % (2010) till 89,3 % (2014) – vilket är i topp tjugo bästa resultaten i landet. I valet till kommunfullmäktige gick det upp från 85,4 % (2010) till 87,1 % (2014).