Humanistiska nämndenHelena Koch (M)
Ordförande
Tel: 070-662 19 26
helena.koch@trosa.se

Sandra Berwing
Nämndsekreterare
Tel: 0156-522 78
sandra.berwing@trosa.se

Humanistiska nämnden ansvarar för kommunens utbildning och verksamhet inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxen enligt skollag och annan författning som reglerar det offentliga utbildningsväsendet. Förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen tillhör också nämndens ansvar.

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten, individ- och familj.

Humanistiska nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Nämnden har ett utskott, individ- och familjeutskottet med tre ledamöter och tre ersättare.

Humanistiska nämndens ordförande är Helena Koch (M), 1:e vice ordförande är Michael Swedberg (M) och 2:e vice ordförande är Elin Insulander Hjelm (S).

Det är tjänstemän på skolkontoret och socialkontoret som i praktiken sköter det löpande arbetet. Kontorens tjänstemän har också befogenhet att fatta många beslut som ligger under humanistiska nämndens arbetsområden.

Information om politiker i humanistiska nämnden hittar du här.