Kultur- och fritidsnämndenLena Isoz (M)
Ordförande
Tel: 070-754 19 80
lena.isoz@politik.trosa.se

Nadja Furuberget Skog
Nämndsekreterare
Tel: 0156-520 82
nadja.skog@trosa.se

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens fritidsverksamhet, kulturliv och kulturminnesvård, bidrag och annat stöd till föreningsliv, biblioteksverksamhet, kommunens musik- och kulturskola, fritidsverksamhet, bidrag och annat stöd till kulturliv samt fördelning av stipendier.

Nämnden är tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotterier.

Kultur- och fritidsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande är Lena Isoz (M), 1:e vice ordförande är Carl-Gustaf Lidbaum (FP) och 2:e vice ordförande är Tommy Setzman (S).

Det är tjänstemän på kultur- och fritidskontoret som i praktiken sköter det löpande arbetet. Kontorens tjänstemän har också befogenhet att fatta många beslut som ligger under kultur- och fritidsnämndens arbetsområden.

Information om politiker i kultur- och fritidsnämnden hittar du här.