Teknik- och servicenämndenArne Karlsson (KD)
Ordförande
Tel: 070-277 30 55
arne.karlsson@trosa.se

Emma Svedin
Nämndsekreterare
Tel: 0156-522 50
emma.svedin@trosa.se

Teknik- och servicenämnden ansvarar för den kommunaltekniska verksamheten beträffande t ex vatten och avlopp, gator och vägar, avfallshantering samt underhåll av kommunens fasta egendom. Några andra av nämndens uppgifter är att svara för driften av idrottsanläggningar samt att förse skolor och äldreboenden med måltider och städservice. Nämnden ansvarar också för många av kommunens upphandlingar som ska ske enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU).

Teknik- och servicenämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har inget arbetsutskott.

Nämndens ordförande är Arne Karlsson (KD), 1:e vice ordförande är Sune G Jansson (M) och 2:e vice ordförande är Sandra Karlsson (S).

Det är tekniska enhetens uppgift att garantera nämndens praktiska och löpande arbete. Många av verksamheterna är dock utlagda på entreprenad.

Information om politiker i teknik- och servicenämnden hittar du här.