Vård- och omsorgsnämndenMartina Johansson (C)
Ordförande
Tel: 070-662 19 63
martina.johansson@trosa.se

Nadja Skog
Nämndsekreterare
Tel: 0156-520 82
nadja.skog@trosa.se

Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter rörande vård och omsorg om funktionsnedsatta och äldre i enlighet med vad som sägs i socialtjänstlagen. Nämnden ansvarar också för den hemsjukvård som kommunen är ålagd att bedriva. Som uppgift har man också att ansvara för kommunens skyldigheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Inom nämndens arbetsområde ryms också t ex socialpsykiatri, hemtjänst och färdtjänst.

Vård- och omsorgsnämnden består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare. Nämnden har inget arbetsutskott.

Vård- och omsorgsnämndens ordförande är Martina Johansson (C), 1:e vice ordförande är Ricken Svensson Nyquist (FP) och 2:e vice ordförande är Christer Påhlsson (S).

Nämndens arbete omsätts i praktiken inom dess olika verksamheter, t ex vid särskilda boenden eller av hemtjänsten, vilka leds från Vård- och omsorgskontoret.

Information om politiker i vård- och omsorgsnämnden hittar du här.