Biblioteksplan 2015-2017

I Kommunfullmäktige den 5 november antogs förslaget till ny biblioteksplan för biblioteken i Trosa kommun. Biblioteksplanen gäller för 2015–17 och ska vara ett redskap för personal och beslutsfattare i utvecklingen av verksamheten men även synliggöra utbudet och servicen för medborgarna samt gynna deras möjlighet att påverka och ställa krav.

För vem verkar biblioteken? Är det tillgängligt för alla målgrupper? Finns det medier för alla behov? Och hur är det med den pedagogiska verksamheten? Dessa och många andra aspekter av biblioteksverksamheten behandlas i Trosa kommuns nya biblioteksplan, som tagits fram av Malin Lundin, bibliotekssamordnare, i dialog med övriga medarbetare på biblioteken. Där uttrycks tydligt bibliotekens vision och syfte, samt de värden som folk- och skolbiblioteksverksamheten ska styras av. Ett av dessa värden är ett tillgängligt bibliotek, såväl fysiskt som digitalt, där de båda folkbibliotekens anpassning till Meröppet är ett led i denna riktning. 

Utöver biblioteksplanen regleras biblioteksverksamheten bl.a. av Fastlagd kurs för Trosa kommun, verksamhetsplaner, läsfrämjandeplan samt medieplan.

Bakgrund

I bibliotekslagen (2013:801) anges att varje folkbibliotek ska ha en antagen biblioteksplan för sin verksamhet. Kommunala biblioteksplaner bör innehålla riktlinjer för såväl folkbibliotek som skolbibliotek. Trosa kommuns biblioteksplan omfattar alla bibliotek som Trosa kommun är huvudman för, det vill säga de två folkbiblioteken Trosa stadsbibliotek och biblioteket Navet i Vagnhärad, samt sex skolbibliotek.  

Läs hela biblioteksplanen (pdf, 317 KB, öppnas i nytt fönster)