Miljönyckeltal

Elin van Dooren
Kommunekolog
Tel: 0156-520 24
elin.vandooren@trosa.se

Som Ekokommun följer Trosa kommun årligen upp ett antal miljönyckeltal för att få indikatorer på om utvecklingen i kommunen går mot ett mer hållbart samhälle. Miljönyckeltalen redovisas årligen i bokslut och du kan se den senaste uppföljningen här.  

Trosas miljönyckeltal 2015